Oud papier

Dit gaat super. Een jaar geleden hebben wij de wijken van De Boomtoppers overgenomen. Een nieuwe ploeg lopers erbij (32 personen) en een resultaat over 2020 dat verdubbeld is t.o.v. 2019. Er is afgelopen jaar ruim 400.000 kilo opgehaald, hierin zit ook het deel wat in de bakken bij het voetbalveld ingeleverd wordt.

Door diverse uitbreidingen van wijken hebben we vanaf heden er een vrachtwagen bij. Dit betekent dat we ook weer een aantal vrijwilligers zoeken om hierbij te helpen. Het gaat om de dinsdagavond, je loopt 3x per jaar, tijd 18.45-ongeveer 21.15 uur.

Lijkt het je leuk (liefst per 2-tal) om ons te helpen neem contact op met Frank van Vliet (fgp.vanvliet@kpnmail.nl). We zoeken nog 2 koppels.

columns