Jaarvergadering 2018, wisseling van de wacht.

Afgelopen woensdag 7 november heeft de algemene ledenvergadering van onze supportersvereniging de Groen-Zwarte Maten plaatsgevonden in de kantine van SVW. Alle aanwezigen waren getuige van diverse verslagen van de activiteiten van het seizoen 2017-2018 waar de GZM bij betrokken zijn geweest. Deze vergadering werd net als afgelopen 3 jaar voorgezeten door voorzitter Sybren van der Goot.

Bij de bestuursverkiezing van deze avond gaf Sybren zoals aangekondigd de voorzittershamer na 3 jaar over aan Frank van Vliet. Ruud Barhorst nam daarna het woord om Sybren te bedanken voor de jaren dat hij zich heeft ingezet voor de Groen-Zwarte Maten en SVW. Zijn frisse blik op het doen en laten van onze supportersclub heeft diverse vernieuwingen doorgevoerd waar we met trots op terug kunnen kijken. Sybren was ook de spil van de samenwerking tussen de besturen van SVW en de GZM. Eén van zijn items waar hij zich hard voor heeft gemaakt mocht hij dan ook als primeur ontvangen, de bierpitcher om uit te delen: het GZMertje. Samen met een gepast cadeau werden deze door Ruud uitgereikt.

Frank van Vliet sloot als nieuwe voorzitter de vergadering af en bedankte de aanwezige voor het vertrouwen in hem. Gezamenlijk gaan we onder zijn leiding verder met waar we al jaren mee bezig zijn, het supporten van SVW ’27.

columns